Play Center Play

Trong Hũ Vàng Có 4,000,000đ

Nổ Hũ Tiền Thời Gian Tên
5.380,000đ 1 Giờ Trước Tấn Tài
3,250,000đ 4 Giờ Trước My Kiều
4,240,000đ 9 giờ Trước Mỹ Duyên
5,330,000đ 16 giờ Trước Kim Anh
6,860,000đ 29 giờ Trước Trạng Quỳnh